Calendar Creștin Ortodox 2022

Calendarul Creștin-Ortodox conține informații despre principalele sărbători creștin ortodoxe din 2022, noul an în Calendarul Bisericesc.

Ianuarie 2022

Sâmbãtã – 1 Ianuarie

 • (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Anul Nou)
 • Duminica dinaintea Botezului Domnului(Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6

Duminicã – 2 Ianuarie

 • Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov

Luni – 3 Ianuarie

 • Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie

Marți – 4 Ianuarie

 • Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria

Miercuri – 5 Ianuarie

 • Sf. Sfințit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)

Joi – 6 Ianuarie

 • (†) Botezul Domnului (Boboteaza)

Vineri – 7 Ianuarie

 • †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 8 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Sâmbăta după Botezul Domnului)

Duminicã – 9 Ianuarie

 • Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
 • Duminica după Botezul Domnului(Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7

Luni – 10 Ianuarie

 • †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;

Marți – 11 Ianuarie

 • † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieții de obşte; Sf. Cuv. Vitalie

Miercuri – 12 Ianuarie

 • Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Post)

Joi – 13 Ianuarie

 • Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe

Vineri – 14 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului) (Post)

Sâmbãtã – 15 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
 • Duminica a XXIX-a după Rusalii(a celor 10 leproși); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, voscr. 8

Duminicã – 16 Ianuarie

 • Cinstirea lanțului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul

Luni – 17 Ianuarie

 • †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria

Marți – 18 Ianuarie

 • †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei

Miercuri – 19 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia (Post)

Joi – 20 Ianuarie

 • † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu

Vineri – 21 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila (Post)

Sâmbãtã – 22 Ianuarie

 • Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

Duminicã – 23 Ianuarie

 • Sf. Sfințit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinții Parinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
 • Duminica a XXXI-a după Rusalii(Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 6, voscr. 9

Luni – 24 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei

Marți – 25 Ianuarie

 • †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului

Miercuri – 26 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan (Post)

Joi – 27 Ianuarie

 • † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa

Vineri – 28 Ianuarie

 • Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniță Haris (Post)

Sâmbãtã – 29 Ianuarie

 • Aducerea moaştelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

Duminicã – 30 Ianuarie

 • †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei
 • Duminica a XXXII-a după Rusalii(a lui Zaheu); Ap. Evrei XIII, 7-16; I Timotei IV, 9-15; Ev. Matei V, 14-19; Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10

Luni – 31 Ianuarie

 • Sf. Doctori fără de arginți Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena

Februarie 2022

Marți – 1 Februarie

 • Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Mucenițe Perpetua şi Felicitas

Miercuri – 2 Februarie

 • (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil (Dezlegare la peşte)

Joi – 3 Februarie

 • Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociță Ana

Vineri – 4 Februarie

 • Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfințit Mc. Avramie (Post)

Sâmbãtã – 5 Februarie

 • Sf. Mc. Agata şi Teodula

Duminicã – 6 Februarie

 • Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare
 • Duminica a XVII-a după Rusalii(a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8, voscr. 11

Luni – 7 Februarie

 • Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada

Marți – 8 Februarie

 • Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria

Miercuri – 9 Februarie

 • Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfințiți Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului) (Post)

Joi – 10 Februarie

 • †) Sf. Sfințit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina

Vineri – 11 Februarie

 • Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa (Post)

Sâmbãtã – 12 Februarie

 • Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea

Duminicã – 13 Februarie

 • Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soția sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei (Începutul Triodului)
 • Duminica a XXXIII-a după Rusalii(a Vameșului și Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1

Luni – 14 Februarie

 • Sf. Cuv. Auxențiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei

Marți – 15 Februarie

 • Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria

Miercuri – 16 Februarie

 • Sf. Sfințit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului

Joi – 17 Februarie

 • Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împărați Marcian şi Pulheria

Vineri – 18 Februarie

 • Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei

Sâmbãtã – 19 Februarie

 • Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soția sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
 • Duminica a XXXIV-a după Rusalii(a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2

Duminicã – 20 Februarie

 • Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion

Luni – 21 Februarie

 • Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei

Marți – 22 Februarie

 • Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu

Miercuri – 23 Februarie

 • † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia (Post)

Joi – 24 Februarie

 • †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului

Vineri – 25 Februarie

 • Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie (Post)

Sâmbãtã – 26 Februarie

 • Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Pomenirea morților – Moșii de iarnă)
 • Duminica Lăsatului sec de carne(a Înfricoșătoarei Judecăți); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3

Duminicã – 27 Februarie

 • Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu

Luni – 28 Februarie

 • †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfințit Mc. Nestor; Sf. Sfințit Mc. Proterie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Martie 2022

Marți – 1 Martie

 • Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Miercuri – 2 Martie

 • Sf. Sfințit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Zi aliturgică)(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Joi – 3 Martie

 • Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Vineri – 4 Martie

 • Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Zi aliturgică)(Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Sâmbãtã – 5 Martie

 • Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

Duminicã – 6 Martie

 • Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
 • Duminica Lăsatului sec de brânză(a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4

Luni – 7 Martie

 • Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică)(Numai seara, pâine şi apă)

Marți – 8 Martie

 • Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică)(Numai seara, pâine şi apă)

Miercuri – 9 Martie

 • †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 10 Martie

 • Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)

Vineri – 11 Martie

 • Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Post)

Sâmbãtã – 12 Martie

 • Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminicã – 13 Martie

 • Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica I din Post(a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5

Luni – 14 Martie

 • Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)

Marți – 15 Martie

 • Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)

Miercuri – 16 Martie

 • Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Post)

Joi – 17 Martie

 • Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Post)

Vineri – 18 Martie

 • Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Post)

Sâmbãtã – 19 Martie

 • Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a II-a din Post(a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6

Duminicã – 20 Martie

 • Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfințit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Dezlegare la ulei şi vin)

Luni – 21 Martie

 • Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Post)

Marți – 22 Martie

 • Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)

Miercuri – 23 Martie

 • Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)

Joi – 24 Martie

 • Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Post)

Vineri – 25 Martie

 • (†) Buna Vestire (Blagoveştenia)(Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 26 Martie

 • Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soția sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goția (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morților) (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a III-a din Post(a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7

Duminicã – 27 Martie

 • Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Dezlegare la ulei şi vin)

Luni – 28 Martie

 • Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)

Marți – 29 Martie

 • Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)

Miercuri – 30 Martie

 • Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Post)

Joi – 31 Martie

 • Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac.(Post)

Aprilie 2022

Vineri – 1 Aprilie

 • Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)

Sâmbãtã – 2 Aprilie

 • Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a IV-a din Post(a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8

Duminicã – 3 Aprilie

 • Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Dezlegare la ulei şi vin)

Luni – 4 Aprilie

 • Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)

Marți – 5 Aprilie

 • Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)

Miercuri – 6 Aprilie

 • Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Denia Canonului cel Mare) (Post)

Joi – 7 Aprilie

 • Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac.(Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 8 Aprilie

 • Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Denia Acatistului Bunei Vestiri) (Post)

Sâmbãtã – 9 Aprilie

 • Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim.(Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a V-a din Post(a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9

Duminicã – 10 Aprilie

 • Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Dezlegare la ulei şi vin)

Luni – 11 Aprilie

 • †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfințit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Dezlegare la ulei şi vin)

Marți – 12 Aprilie

 • †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 13 Aprilie

 • Sf. Sfințit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Post)

Joi – 14 Aprilie

 • †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 15 Aprilie

 • Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post)

Sâmbãtã – 16 Aprilie

 • Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morților) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • (†) Intrarea Domnului în Ierusalim(Duminica a VI-a din Post – a Floriilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

Duminicã – 17 Aprilie

 • Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Denia Sf. și Marii Luni) (Dezlegare la peşte)

Luni – 18 Aprilie

 • Sf. și Marea Luni; Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Denia Sf. și Marii Marți) (Numai seara, pâine şi apă)

Marți – 19 Aprilie

 • Sf. și Marea Marți; Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfințit Mc. Pafnutie (Denia Sf. și Marii Miercuri) (Numai seara, pâine şi apă)

Miercuri – 20 Aprilie

 • Sf. și Marea Miercuri; †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Denia Sf. și Marii Joi) (Numai seara, pâine şi apă)

Joi – 21 Aprilie

 • Sf. și Marea Joi; Sf. Sfințit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Pomenirea morților – Denia celor 12 Evanghelii, a Sf. și Marii Vineri) (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 22 Aprilie

 • Sf. și Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Denia Prohodului Domnului, a Sf. și Marii Sâmbete) (Zi aliturgică)(Post negru)

Sâmbãtã – 23 Aprilie

 • Sf. și Marea Sâmbătă; †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sf. Mc. Valerie (Post negru)
 • (†) Învierea Domnului (Sf. Paști); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

Duminicã – 24 Aprilie

 • (Vecernia Învierii)

Luni – 25 Aprilie

 • (†) A doua zi de Paști (Mărturia lui Ioan Botezătorul); Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului

Marți – 26 Aprilie

 • (†) A treia zi de Paști (Drumul spre Emaus); Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă)

Miercuri – 27 Aprilie

 • Sf. Sfințit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Harți)

Joi – 28 Aprilie

 • Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia

Vineri – 29 Aprilie

 • †) Izvorul Tămăduirii; Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.(Harți)

Sâmbãtã – 30 Aprilie

 • Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei

Mai 2022

Duminicã – 1 Mai

 • Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora
 • Duminica a II-a după Paști(a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

Luni – 2 Mai

 • Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului

Marți – 3 Mai

 • †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soția sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie

Miercuri – 4 Mai

 • Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor (Dezlegare la peşte)

Joi – 5 Mai

 • Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian

Vineri – 6 Mai

 • Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion (Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 7 Mai

 • Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat

Duminicã – 8 Mai

 • †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia
 • Duminica a III-a după Paști(a Mironosițelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

Luni – 9 Mai

 • Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor

Marți – 10 Mai

 • Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie

Miercuri – 11 Mai

 • Sf. Sfințit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor (Dezlegare la peşte)

Joi – 12 Mai

 • †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului

Vineri – 13 Mai

 • Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.(Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 14 Mai

 • Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfințit Mc. Terapont
 • Duminica a IV-a după Paști(a slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

Duminicã – 15 Mai

 • Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei

Luni – 16 Mai

 • Sf. Cuv. Teodor cel Sfințit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru

Marți – 17 Mai

 • Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan

Miercuri – 18 Mai

 • Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare (Înjumătățirea praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)

Joi – 19 Mai

 • Sf. Sfințit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon

Vineri – 20 Mai

 • Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul (Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 21 Mai

 • †) Sf. Împărați, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena

Duminicã – 22 Mai

 • Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctorița
 • Duminica a V-a după Paști(a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

Luni – 23 Mai

 • Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa

Marți – 24 Mai

 • Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana

Miercuri – 25 Mai

 • † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin (Dezlegare la peşte)

Joi – 26 Mai

 • Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena

Vineri – 27 Mai

 • Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfințiți Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul (Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 28 Mai

 • Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfințit Mc. Eutihie

Duminicã – 29 Mai

 • Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfințit Mc. Olivian şi Alexandru
 • Duminica a VI-a după Paști(a orbului din naștere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

Luni – 30 Mai

 • Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie

Marți – 31 Mai

 • Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Iunie 2022

Miercuri – 1 Iunie

 • Odovania praznicului Învierii Domnului; Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian (Dezlegare la peşte)

Joi – 2 Iunie

 • (†) Înălțarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor

Vineri – 3 Iunie

 • Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula (Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 4 Iunie

 • †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculițel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
 • Duminica a VII-a după Paști(a Sf. Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

Duminicã – 5 Iunie

 • Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid

Luni – 6 Iunie

 • Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria

Marți – 7 Iunie

 • Sf. Sfințit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim

Miercuri – 8 Iunie

 • Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Dezlegare la peşte)

Joi – 9 Iunie

 • Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata

Vineri – 10 Iunie

 • Odovania praznicului Înălțării Domnului; Sf. Sfințit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina (Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 11 Iunie

 • Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Pomenirea morților – Moșii de vară)

Duminicã – 12 Iunie

 • (†) Pogorârea Sf. Duh (Cincizecimea sau Rusaliile); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

Luni – 13 Iunie

 • (†) Sf. Treime

Marți – 14 Iunie

 • Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita

Miercuri – 15 Iunie

 • Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin

Joi – 16 Iunie

 • Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfințit Mc. Marcu

Vineri – 17 Iunie

 • Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail

Sâmbãtã – 18 Iunie

 • Odovania praznicului Pogorârii Sf. Duh; Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm

Duminicã – 19 Iunie

 • Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru și Pavel)
 • Duminica I după Rusalii(a Tuturor Sfinților); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

Luni – 20 Iunie

 • Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Începutul Postului Sf. Ap. Petru și Pavel) (Post)

Marți – 21 Iunie

 • Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 22 Iunie

 • †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfințit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la peşte)

Joi – 23 Iunie

 • Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.(Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 24 Iunie

 • (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana(Dezlegare la peşte)

Sâmbãtã – 25 Iunie

 • Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Dezlegare la peşte)

Duminicã – 26 Iunie

 • Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goției (Dezlegare la peşte)
 • Duminica a II-a după Rusalii(a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

Luni – 27 Iunie

 • Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosița (Post)

Marți – 28 Iunie

 • Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginți, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 29 Iunie

 • (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel (Dezlegare la peşte)

Joi – 30 Iunie

 • † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț

Iulie 2022

Vineri – 1 Iulie

 • †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuți; Sf. Mc., doctori fără de arginți, Cosma şi Damian (Post)

Sâmbãtã – 2 Iulie

 • † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
 • Duminica a III-a după Rusalii(Despre grijile vieții); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

Duminicã – 3 Iulie

 • Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului

Luni – 4 Iulie

 • Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta

Marți – 5 Iulie

 • † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie

Miercuri – 6 Iulie

 • Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei (Post)

Joi – 7 Iulie

 • Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel

Vineri – 8 Iulie

 • Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion(Post)

Sâmbãtã – 9 Iulie

 • Sf. Sfințiți Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov

Duminicã – 10 Iulie

 • Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
 • Duminica a IV-a după Rusalii(Vindecarea slugii sutașului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4

Luni – 11 Iulie

 • Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra

Marți – 12 Iulie

 • †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul

Miercuri – 13 Iulie

 • Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara (Post)

Joi – 14 Iulie

 • Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul

Vineri – 15 Iulie

 • Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei (Post)

Sâmbãtã – 16 Iulie

 • Sf. Sfințit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
 • Duminica a V-a după Rusalii(a Sf. Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

Duminicã – 17 Iulie

 • Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie

Luni – 18 Iulie

 • †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina

Marți – 19 Iulie

 • Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov

Miercuri – 20 Iulie

 • †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 21 Iulie

 • Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia

Vineri – 22 Iulie

 • Sf. Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela (Post)

Sâmbãtã – 23 Iulie

 • Aducerea Moaştelor Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
 • Duminica a VI-a după Rusalii(Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

Duminicã – 24 Iulie

 • Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen

Luni – 25 Iulie

 • † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia

Marți – 26 Iulie

 • †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfințit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma

Miercuri – 27 Iulie

 • †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 28 Iulie

 • Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu

Vineri – 29 Iulie

 • Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi (Post)

Sâmbãtã – 30 Iulie

 • Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei

Duminicã – 31 Iulie

 • Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea
 • Duminica a VII-a după Rusalii(Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

August 2022

Luni – 1 August

 • Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)

Marți – 2 August

 • Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)

Miercuri – 3 August

 • Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)

Joi – 4 August

 • Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)

Vineri – 5 August

 • Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)

Sâmbãtã – 6 August

 • (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia)(Dezlegare la peşte)

Duminicã – 7 August

 • †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a VIII-a după Rusalii(Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

Luni – 8 August

 • Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)

Marți – 9 August

 • † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)

Miercuri – 10 August

 • Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfințit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Post)

Joi – 11 August

 • †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid.(Post)

Vineri – 12 August

 • Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)

Sâmbãtã – 13 August

 • Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Față a Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminicã – 14 August

 • Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a IX-a după Rusalii(a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

Luni – 15 August

 • (†) Adormirea Maicii Domnului

Marți – 16 August

 • Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec

Miercuri – 17 August

 • Sf. Sfințit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs (Post)

Joi – 18 August

 • Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon

Vineri – 19 August

 • Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla (Post)

Sâmbãtã – 20 August

 • Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie

Duminicã – 21 August

 • Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
 • Duminica a X-a după Rusalii(Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

Luni – 22 August

 • Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian

Marți – 23 August

 • Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)

Miercuri – 24 August

 • Sf. Sfințitț Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation (Post)

Joi – 25 August

 • Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit

Vineri – 26 August

 • Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soția sa; Sf. Mc. Atic (Post)

Sâmbãtã – 27 August

 • Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei

Duminicã – 28 August

 • Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorocița, fiica lui Fanuel
 • Duminica a XI-a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

Luni – 29 August

 • †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Dezlegare la ulei şi vin)

Marți – 30 August

 • †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului

Miercuri – 31 August

 • Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina (Post)

Septembrie 2022

Joi – 1 Septembrie

 • †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)

Vineri – 2 Septembrie

 • Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului (Post)

Sâmbãtã – 3 Septembrie

 • Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
 • Duminica a XII-a după Rusalii(Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

Duminicã – 4 Septembrie

 • Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

Luni – 5 Septembrie

 • Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban

Marți – 6 Septembrie

 • Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie

Miercuri – 7 Septembrie

 • Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângărați(Post)

Joi – 8 Septembrie

 • (†) Naşterea Maicii Domnului

Vineri – 9 Septembrie

 • Sf. şi Drepții părinți Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău(Post)

Sâmbãtã – 10 Septembrie

 • Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa (Sâmbăta dinaintea Înălțării Sf. Cruci)

Duminicã – 11 Septembrie

 • Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
 • Duminica dinaintea Înălțării Sf. Cruci(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 4, voscr. 2

Luni – 12 Septembrie

 • Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)

Marți – 13 Septembrie

 • Înainteprăznuirea Înălțării Sf. Cruci; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian

Miercuri – 14 Septembrie

 • (†) Înălțarea Sf. Cruci (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 15 Septembrie

 • †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei

Vineri – 16 Septembrie

 • Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila (Post)

Sâmbãtã – 17 Septembrie

 • Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi (Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)
 • Duminica după Înălțarea Sf. Cruci(Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 5, voscr. 3

Duminicã – 18 Septembrie

 • Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor

Luni – 19 Septembrie

 • Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont

Marți – 20 Septembrie

 • Sf. M. Mc. Eustatie şi soția sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist

Miercuri – 21 Septembrie

 • Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălțării Sf. Cruci) (Post)

Joi – 22 Septembrie

 • †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfințit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin

Vineri – 23 Septembrie

 • † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia (Post)

Sâmbãtã – 24 Septembrie

 • Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul

Duminicã – 25 Septembrie

 • Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
 • Duminica a XVIII-a după Rusalii(Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 6, voscr. 4

Luni – 26 Septembrie

 • †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon

Marți – 27 Septembrie

 • †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia

Miercuri – 28 Septembrie

 • † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh (Post)

Joi – 29 Septembrie

 • Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia

Vineri – 30 Septembrie

 • Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani (Post)

Octombrie 2022

Sâmbãtã – 1 Octombrie

 • †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
 • Duminica a XIX-a după Rusalii(Predica de pe munte – iubirea vrăjmașilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 7, voscr. 5

Duminicã – 2 Octombrie

 • Sf. Sfințit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara

Luni – 3 Octombrie

 • Sf. Sfințit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist

Marți – 4 Octombrie

 • Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena

Miercuri – 5 Octombrie

 • Sf. Mc. Haritina şi Mamelta (Post)

Joi – 6 Octombrie

 • † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida

Vineri – 7 Octombrie

 • † Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie (Post)

Sâmbãtã – 8 Octombrie

 • Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
 • Duminica a XX-a după Rusalii(Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 8, voscr. 6

Duminicã – 9 Octombrie

 • † Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia

Luni – 10 Octombrie

 • Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.

Marți – 11 Octombrie

 • Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila

Miercuri – 12 Octombrie

 • Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei (Post)

Joi – 13 Octombrie

 • † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie

Vineri – 14 Octombrie

 • †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie (Dezlegare la ulei şi vin)

Sâmbãtã – 15 Octombrie

 • Sf. Sfințit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
 • Duminica a XXI-a după Rusalii(a Sf. Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 1, voscr. 7

Duminicã – 16 Octombrie

 • Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin

Luni – 17 Octombrie

 • Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul

Marți – 18 Octombrie

 • † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân

Miercuri – 19 Octombrie

 • Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila (Post)

Joi – 20 Octombrie

 • Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona

Vineri – 21 Octombrie

 • †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare (Post)

Sâmbãtã – 22 Octombrie

 • Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes

Duminicã – 23 Octombrie

 • † Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu
 • Duminica a XXIII-a după Rusalii(Vindecarea demonizaților din ținutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 2, voscr. 8

Luni – 24 Octombrie

 • Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin

Marți – 25 Octombrie

 • Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita

Miercuri – 26 Octombrie

 • †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 27 Octombrie

 • †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor

Vineri – 28 Octombrie

 • †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soția sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.(Post)

Sâmbãtã – 29 Octombrie

 • Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie

Duminicã – 30 Octombrie

 • Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
 • Duminica a XXII-a după Rusalii(Bogatul nemilostiv și săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 3, voscr. 9

Luni – 31 Octombrie

 • Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

Noiembrie 2022

Marți – 1 Noiembrie

 • Sf. doctori fără de arginți Cosma şi Damian, din Asia

Miercuri – 2 Noiembrie

 • Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist (Post)

Joi – 3 Noiembrie

 • Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida

Vineri – 4 Noiembrie

 • Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.(Post)

Sâmbãtã – 5 Noiembrie

 • Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
 • Duminica a XXIV-a după Rusalii(Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 4, voscr. 10

Duminicã – 6 Noiembrie

 • Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia

Luni – 7 Noiembrie

 • Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison

Marți – 8 Noiembrie

 • †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

Miercuri – 9 Noiembrie

 • Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina (Post)

Joi – 10 Noiembrie

 • Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terțiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest

Vineri – 11 Noiembrie

 • Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul (Post)

Sâmbãtã – 12 Noiembrie

 • †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
 • Duminica a XXV-a după Rusalii(Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 5, voscr. 11

Duminicã – 13 Noiembrie

 • †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin

Luni – 14 Noiembrie

 • † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului

Marți – 15 Noiembrie

 • †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 16 Noiembrie

 • † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)

Joi – 17 Noiembrie

 • Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 18 Noiembrie

 • Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac.(Post)

Sâmbãtã – 19 Noiembrie

 • Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfințit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminicã – 20 Noiembrie

 • Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la ulei şi vin)
 • Duminica a XXVI-a după Rusalii(Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 6, voscr. 1

Luni – 21 Noiembrie

 • (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia)(Post negru)

Marți – 22 Noiembrie

 • Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 23 Noiembrie

 • †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 24 Noiembrie

 • Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 25 Noiembrie

 • †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)

Sâmbãtã – 26 Noiembrie

 • Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la peşte)

Duminicã – 27 Noiembrie

 • Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la peşte)
 • Duminica a XXX-a după Rusalii(Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 7, voscr. 2

Luni – 28 Noiembrie

 • Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)

Marți – 29 Noiembrie

 • Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 30 Noiembrie

 • †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la ulei şi vin)

Decembrie 2022

Joi – 1 Decembrie

 • Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Națională a României) (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 2 Decembrie

 • Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)

Sâmbãtã – 3 Decembrie

 • †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
 • Duminica a XXVII-a după Rusalii(Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 8, voscr. 3

Duminicã – 4 Decembrie

 • † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)

Luni – 5 Decembrie

 • †) Sf. Cuv. Sava cel Sfințit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)

Marți – 6 Decembrie

 • †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)

Miercuri – 7 Decembrie

 • †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la ulei şi vin)

Joi – 8 Decembrie

 • Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 9 Decembrie

 • † Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel (Dezlegare la ulei şi vin)

Sâmbãtã – 10 Decembrie

 • Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la peşte)
 • Duminica a XXVIII-a după Rusalii(a Sf. Strămoși; Pilda celor poftiți la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 1, voscr. 4

Duminicã – 11 Decembrie

 • Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Dezlegare la peşte)

Luni – 12 Decembrie

 • †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)

Marți – 13 Decembrie

 • †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenție, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)

Miercuri – 14 Decembrie

 • Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)

Joi – 15 Decembrie

 • † Sf. Sfințit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 16 Decembrie

 • Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)

Sâmbãtã – 17 Decembrie

 • Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)

Duminicã – 18 Decembrie

 • †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
 • Duminica dinaintea Nașterii Domnului(a Sf. Părinți după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 2, voscr. 5

Luni – 19 Decembrie

 • Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Post)

Marți – 20 Decembrie

 • Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Dezlegare la ulei şi vin)

Miercuri – 21 Decembrie

 • Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Post)

Joi – 22 Decembrie

 • †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)

Vineri – 23 Decembrie

 • Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Zi aliturgică)(Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)

Sâmbãtã – 24 Decembrie

 • Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Sâmbăta dinaintea Nașterii Domnului) (Ajunul Crăciunului) (Dezlegare la ulei şi vin)

Duminicã – 25 Decembrie

 • (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
 • (†) Duminica Nașterii Domnului; Ap. Galateni IV, 4-7; Ev. Matei II, 1-12; glas 3, voscr. 6

Luni – 26 Decembrie

 • A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei

Marți – 27 Decembrie

 • A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul

Miercuri – 28 Decembrie

 • Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfințit Mc. Glicherie preotul (Harți)

Joi – 29 Decembrie

 • Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu

Vineri – 30 Decembrie

 • Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon (Harți)

Sâmbãtã – 31 Decembrie

 • Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes(Sâmbăta după Nașterea Domnului) (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)