Ce este împărtășania la creștini?

Împărtășania este unul dintre cele mai importante sacramente din cadrul Bisericii creștine. Este un act sacramental prin care creștinii primesc Trupul și Sângele lui Isus Cristos sub forma pâinii și a vinului.

Prin împărtășanie, creștinii sunt aduși mai aproape de Isus Cristos și sunt înnoiți spiritual. Împărtășania oferă creștinilor puterea și încurajarea de a trăi în conformitate cu voia lui Dumnezeu și de a-i sluji cu bucurie.

Împărtășania este considerată un act de comuniune cu Isus Cristos și cu ceilalți credincioși. Prin împărtășanie, creștinii sunt înnoiți spiritual și împuterniciți să trăiască în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Împărtășania este deseori numită și Euharistie, după cuvântul grecesc care înseamnă „mulțumire”.

De asemenea, împărtășania ajută la menținerea unității și comuniunii în cadrul Bisericii. Prin urmare, împărtășania este foarte importantă pentru viața spirituală a creștinilor.

Cine se poate duce la împărtășanie?

În general, orice creștin care a primit botezul și care se pregătește prin rugăciune și pocăință poate participa la împărtășanie.

În Biserica Ortodoxă, copiii pot primi împărtășania după ce au împlinit vârsta de șapte ani, deși în unele biserici copiii sunt împărtășiți mai târziu, după ce au împlinit vârsta de zece ani sau mai mult.

În Biserica Catolică, copiii sunt împărtășiți pentru prima dată în jurul vârstei de șapte ani, după ce au primit botezul și au participat la cursuri de pregătire.

În Biserica Anglicană, copiii sunt împărtășiți după ce au primit botezul și au participat la cursuri de pregătire.