Crezul sau Simbolul Credinţei

Simbolul Credinței sau Crezul este o rugăciune și o mărturisire de credință ce reprezintă temelia învățăturii creștin-ortodoxe.

Crezul exprimă într-o formă succintă și clară credința în Sfânta Treime, în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, precum și în alte dogme fundamentale ale Bisericii Ortodoxe, cum ar fi întruparea Fiului lui Dumnezeu, răscumpărarea și judecata de apoi.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.

Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor

Şi viata veacului ce va să fie.

Amin.

Acesta a fost formulat în secolele al IV-lea și al V-lea, în cadrul Sinoadelor Ecumenice de la Niceea (325) și Constantinopol (381) și este recunoscut și numit ca fiind Crezul Niceo-Constantinopolitan.