Rugăciuni pentru cei adormiți

Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni pentru cei adormiți este „Doamne, Iisuse Hristoase”. Această rugăciune este rostită pentru a cere lui Dumnezeu să îi ierte păcatele celui adormit și să îl primească în Împărăția Sa. Rugăciunea este următoarea:

Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu,
Miluiește-l pe (numele celui adormit)
Și iartă-i păcatele sale,
Căci Tu ești bun și milostiv,
Iar noi Te slăvim
În veci.

Amin.

O altă rugăciune cunoscută este „Tatăl Nostru”, care este rostită pentru a cere lui Dumnezeu să îl ia în grija Sa pe cel adormit și să îl ocrotească:

Tatăl nostru care ești în ceruri,
Sfințească-se numele Tău,
Vie împărăția Ta,
Facă-se voia Ta,
Precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
Dă-ne-o nouă astăzi.
Și ne iartă nouă greșalele noastre,
Precum și noi iertăm greșiților noștri.
Și nu ne duce în ispită,
Ci ne izbăvește de cel rău.
Căci a Ta este împărăția și puterea și slava,
În veci.

Amin.

Rugăciunea „Doamne, Dumnezeule Atotputernic”:

Doamne, Dumnezeule Atotputernic,
Care ai creat lumea și îi dai viață,
Rugăm-te să primești în brațele Tale
Pe (numele celui adormit),
Care acum își odihnește sufletul
În pacea Ta.

Amin.

Rugăciunea „Mare Preasfântă Născătoare de Dumnezeu”:

Mare Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,
Rogu-te, roagă-te pentru sufletul celui adormit,
Care acum se întâlnește cu Dumnezeu,
Și întreabă-L să îi ierte păcatele
Și să îl primească în Împărăția Sa.

Amin.

Rugăciunea „Doamne, miluiește”:

Doamne, miluiește,
Sufletul celui adormit
Și iartă-i păcatele sale,
Căci Tu ești bun și milostiv.
Dă-i odihnă veselă
În locul celor drepți
Și luminează-i calea
Către lumina Ta veșnică.

Amin.